סרטים והרצאות און ליין | Movies and Online Lectures

נגן וידאו

השפעת התקשורת והדימויים המצולמים על עיצוב הארכיטקטורה

שיחות על אדריכלות וקולנוע
עם פרופ' ז'אן לואי כהן, ערן נוימן ועמוס גיתאי

נגן וידאו

שינוי פניה של פריז בתקופת נפוליאון השלישי

שיחות על אדריכלות וקולנוע
עם פרופ' עוזי אלידע ועמוס גיתאי​

נגן וידאו

היכולת של הארכיטקטורה להתמודד עם מסורת תרבותית

שיחות על אדריכלות וקולנוע
עם לזלי לוקו ועמוס גיתאי

נגן וידאו

שאלות על רפרזנטציה של אדריכלות ישראלית באפריקה מתוך עבודותיו של אריה שרון

שיחות על אדריכלות וקולנוע
עם צבי אפרת, צבי שקולניק ועמוס גיתאי​

נגן וידאו


שיחות על אדריכלות וקולנוע
עם עינת קליש, דני שומני ועמוס גיתאי

נגן וידאו

שיחות על אדריכלות וקולנוע
עם שחר לולב, אייל מלכא ועמוס גיתאי

נגן וידאו

ארכיטקטורה של הספר

שיחות על אדריכלות וקולנוע
עם מיכאל גורדון ועמוס גיתאי

נגן וידאו

מורשתו של האדריכל אדולף לוס

שיחות על אדריכלות וקולנוע
עם פרופ' יהודה ספרן ועמוס גיתאי​

נגן וידאו

באר שבע - מציאות עירונית אחרת

קיימות – אדם, טבע וסביבה

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

 

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

 

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

 

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

 

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

 

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

נגן וידאו

אדריכלות בישראל

 

נגן וידאו

הים דורש צדק ציבורי

קיימות – אדם, טבע וסביבה

נגן וידאו

באר שבע - מציאות עירונית אחרת

קיימות – אדם, טבע וסביבה

נגן וידאו

קיימות – אדם, טבע וסביבה

נגן וידאו

קיימות – אדם, טבע וסביבה

נגן וידאו

קיימות – אדם, טבע וסביבה

קיימות – אדם, טבע וסביבה

קיימות – אדם, טבע וסביבה

נגן וידאו

קיימות – אדם, טבע וסביבה