בניית לבנים והתפתחותה

בניית לבנים והתפתחותה הופיע לראשונה בתוך: הבנייה: חוברת לפועלי הבניין ,(1941 אוגוסט),  עמ' 1-8.

הרחוב בשכונה – בעיות תכנונו ודמותו

הרחוב בשכונה – בעיות תכנונו ודמותו הופיע לראשונה בתוך: בעיות השיכון המאורגן (תל–אביב: ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ), עמ' 105—98, 1944,ישראל.

דילוג לתוכן