EXHIBITIONS

Learning spaces and an educational environment LEARNING SPACES AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT

אוצרים: אדר’ דר’ גיל הר גיל, אדר’ שחר לולב, אדר’ אייל מלכא

התערוכה מבקשת להעלות לדיון מחודש את נושא הדיור הציבורי ולהדגיש את הרלבנטיות שלו היום באמצעות מספר פרויקטים היסטוריים ועכשוויים מהארץ והעולם. כל אחד מהפרויקטים המוצגים בתערוכה עוסק בדרכו בפיתוח מרחב ציבורי ייחודי של שותפות חברתית

Events