אוצר: וליד כרכבי, עדי רויטנברג

מפגשים חיפאיים

Haifa Encounters

10/07/2013 - 10/05/2013

שותפות אדריכלית ערבית – יהודית בתקופת המנדט הבריטי בחיפה

הסיפור החיפאי הצמיח בתוכו מפגש אדריכלי-יזמי מרתק שהתקיים בין יזמים ערבים פלסטיניים לאדריכלים יהודים על רקע פיתוחה האורבאני המואץ של חיפה המנדטורית.

ייחודו של המפגש ביצירתה של אדריכלות עירונית-חיפאית שתוכננה ע"י אדריכלים, מהגרים אירופאים, עבור יזמים פלסטיניים מקומיים ואנשי עסקים לבנונים וסורים. מפגש זה יצר אדריכלות המשלבת בתוכה אלמנטים ממזרח ומערב, שימוש בחומרים מקומיים ואלמנטים מסורתיים בשילוב פרטים מודרניים.

התערוכה שתוצג במוזיאון ע"ש מוניו גיתאי וינרויב לאדריכלות החל מיום שישי ה10.05.13, תעסוק בהשפעות ההדדיות שהתקיימו בין האדריכלים היהודים לבין בעלי הבתים הערבים, תוך בחינת היחסים האנושיים שמעבר ליחסי קליינט-מזמין ואדריכל-מבצע.

התערוכה תסקור את האינוונטר האדריכלי הקיים בחיפה, תוך הצגת התוכניות המקוריות של המבנים, הצעות תכנוניות – פרספקטיבות, הצעות לשינויים והתכתבויות מתוך תיקי הארכיב ההיסטוריים של מנהל ההנדסה. גילויו של מידע היסטורי/אדריכלי/תכנוני זה מאפשר חשיבה מחודשת לגבי המושג "תרבות אדריכלית" כביטוי לרבדים היסטוריים, השתלבות לאומים, תרבויות ודתות.

אוצר: וליד כרכבי, עדי רויטנברג

דילוג לתוכן