אוצר: אדר' דר' גיל הר גיל, אדר' שחר לולב, אדר' אייל מלכא

מרחבי לימוד וסביבת חינוך

Learning spaces and educational environment

21/05/2021 - 30/04/2021

התערוכה "מרחבי לימוד וסביבת חינוך" אשר תוצג במוזיאון מוניו גיתאי וינרויב לאדריכלות בין התאריכים 30.4.2021 – 21.5.2021 היא הראשונה בסדרת תערוכות שתוצגנה בו במהלך השנה הקרובה.
המוזיאון מבקש לתת במה לאדריכלים צעירים ומדור הביניים, הפעילים בפריפריה, עם דגש על העיר חיפה וצפון הארץ. הפרוייקטים שיוצגו במסגרת התערוכות יעסקו בנושאים תמתים רלוונטים לתקופה, אשר מעלים סוגיות חברתיות ותרבותיות אליהן מגיבה האדריכלות באופן קונקרטי. התערוכות יציגו נושאים כמו סביבות חינוך, שימוש חוזר בבנינים, מגורים והתחדשות עירונית, נוף וטבע עירוני ומרחבי עבודה חדשים.
אוצרים: אדר' דר' גיל הר גיל, אדר' שחר לולב, אדר' אייל מלכא

אוצר: אדר' דר' גיל הר גיל, אדר' שחר לולב, אדר' אייל מלכא

דילוג לתוכן